طراحی لوگو

طراحی لوگو LOGO

طراحی لوگو

طراحی لوگو LOGO DESIGN

بدون یک لوگو یا آرم خوب حتی بهترین ایده ها ، محصولات ، خدمات، وب سایت ها و تلاش های بازاریابی دیجیتال و سنتی دچار مشکل و سختی خواهند بود. هر آنچه که شما برای نام تجاری خود در نظر می گیرید می تواند برگرفته از احساسات ، رنگ ها و … باشد.

ما متوجه می شویم که فرایند ارزیابی لوگو ، گاهی اوقات می تواند دلهره آور باشد ، اما چیزی از شایستگی و اهمین آن کم نمی کند.

شما بر روی لوگو خود تکیه می کنید تا به طور صحیح با نام تجاری کسب و کارتان ارتباط برقرار کنید و اولین تأثیر طولانی مدت را بر روی مخاطبان مورد نظر خود بگذارید.

در اینجا یعنی استودیو شات ما  تجربه طراحی گرافیک را با یک تیم حرفه ای  برای کمک به شما در طراحی لوگو  داریم. ما درک می کنیم که لوگو شما برای شما و کسب و کارتان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نمونه کار های لوگو Work

جریان کار

خلاصه سازی
01. خلاصه سازی
طرح ها و ایده ها در مورد شروع طراحی لوگوی شما جمع اوری و خلاصه سازی می شود.
فکر بکر
02. فکر بکر
در این مرحله در مورد طرح ها فکر و مورد بررسی قرار می گیرند.
خلق
03. خلق
طراحی لوگو شما در این مرحله در حال اجرا می باشد.
راه اندازی
04. راه اندازی
یک لوگوی زیبا تحویل شما داده می شود.

طراحی لوگو LOGO