طراحی بسته بندی | طراحی بسته بندی محصولات | طراحی لیبل Work

طراحی بسته بندی و لیبل PACKING

در سال های اخیر توجه بیشتری به طراحی بسته بندی اختصاص داده شده است ، زیرا شرکت ها متوجه هستند که بسته بندی جذاب برابر با افزایش فروش است. بسته بندی محصول می تواند اولین نکته ای باشد که موجب ارتباط شما و مصرف کننده میشود و همینطور با یک بسته بندی جذاب ترغیب به امتحان محصولی شوید که هرگز نام آن را نشنیده اید.
طراحی بسته شما یکی از مهمترین عناصر در راه اندازی یک محصول موفق (یا راه اندازی مجدد) است. اما در هنگام طراحی یک بسته چیزهای بسیار زیادی برای فکر کردن وجود دارد ، طراح باید به گونه ای بسته بندی را طراحی کند تا از محصولی که داخل آن است ، محافظت کند و همچنین مناسب برای دخیره و توزیع آسان باشد و توجه شما را بین یک قفسه از محصولات رقابتی جلب کند
هر چقدر هم که محصول خوب و با کیفیت باشد ، بسته بندی ضعیف میتواند فروش آن را کاهش دهد.

مشتریان به محصول نگاه می کنند و بیش از هر چیز جذب محصولی میشوند که بسته بندی آن خوب طراحی شده و جالب است . بسته بندی بخش اصلی در بازاریابی محصول و تضمین فروش آن است ، طراحی خوب باید همیشه منعکس کننده ویژگی و شخصیت شرکت شما باشد ، تحقیقات زیادی درباره اهمیت طراحی بسته بندی انجام شده است و از نتیجه آن چنین برداشت میشود که اگر بسته بندی ساده و به گونه ای باشد که همه آن را سریع پیدا کنند ، به سادگی به فروش میرود، به غیر از سادگی ، مشتریان صحت و صداقت میخواهند، به عبارت دیگر آن ها میخواهند بدانند که محصولی که بر روی بسته بندی مشاهده میشود ، دقیقا همان چیزی است که در داخل آن است .
صادق بودن باعث جذب اطمینان مشتری می شود.
تیم طراحی شات استودیو در کنار شماست ، تا با طراحی بسته بندی نوآورانه و کاربردی بتوانید محصولات خود را با اطمینان و بی دغدغه به فروش برسانید .

طراحی بسته بندی

نمونه کار های بسته بندی Work