پوستر

طراحی پوستر | طراحی پوستر تبلیغاتی | طراحی پوستر حرفه ای POSTER

طراحی پوستر

طراحی پوستر POSTER

تابع اصلی پوستر این است که یک مخاطب متحرک با یک پیام را جذب کند. پوستر یک رسانه بصری است که باید در مدت زمان کوتاهی توجه خوانندگان را به خود جلب کند . طراحی پوستر باید در وهله اول خلاق و گویا باشد و همچنین یک پوستر با استفاده از لی اوت و ترکیب بندی مناسب و استفاده دقیق و هوشمندانه از رنگ ها ، میتواند تبدیل به عنصری به یاد مادنی و ماندگار در ذهن مخاطب باشد .
طراحی پوستر برای محصولات تجاری ، در صورتی که نو آورانه و جذاب باشد
میتواند برای همیشه در ذهن مخاطب شما بماند و نقش مهمی در ماندگاری محصول و برند شما ایفا کند.
پوستر های فیلم ، بزرگداشت ها و رویدادها ، بستر مناسبی برای ایده های نو و هنرمندانه و شکستن قواعد رایج و متفاوت بودن است .
شات استودیو برای طراحی پوستر در زمینه های مختلف و تمرکز بر روی نمایش اهداف شما ، همراهتان خواهد بود.
تفاوت ، ویژگی ماست …

نمونه کار های پوستر Work